Μαρία Καράμπελα

Σπουδές | Πιστοποιήσεις | Εργασία

Αποφοίτησα από το τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έπειτα φοίτησα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙΤΕ Κρήτης όπου απέκτησα Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Εργάστηκα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Ηρακλείου για την οποία εκπόνησα τη «Μελέτη για την Κοινότητα των περιοχών Φορτέτσας, Κνωσού και Μεσαμπελιών» ανακαλύπτοντας τις ανάγκες των περιοχών αυτών πραγματοποιώντας συνεντεύξεις πολιτών και φορέων.

Παρακολούθησα ένα σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση σε θέματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Προπονητικής Ζωής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έπειτα παρακολούθησα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και απέκτησα την «Εκπαιδευτική Επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Παρακολούθησα επίσης διάφορες ημερίδες, ανάμεσα στις οποίες ήταν: «Η Συμβουλευτική, το Coaching και τα Έμφυλα Δικαιώματα μέσα από τα βιβλία και η επίδρασή τους στην Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Η αναγκαιότητα της εισαγωγής της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) στο ελληνικό σχολείο» από την  Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας ΙΑΣΙΣ καθώς και  την ημερίδα «Χρήση Διαδικτύου: Ναι μεν, αλλά» από το Σωματείο Eliza – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. 

Εργάστηκα  ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στα “Κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)” με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του ΚΔΒΜ του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, μέσω τηλε-εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)».

Συμμετείχα στο εισαγωγικό μάθημα του Ινστιτούτου Πληροφορικής σχετικά με τη Δημιουργικότητα.

Ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων εργάστηκα επίσης στο 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου και στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου όπου εργάζομαι ακόμα.

Σαν γονέας παρακολούθησα πολλά σεμινάρια με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η ευαισθητοποίησή μου για το θέμα της κακοποίησης, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων, με οδήγησε στην απόφαση να συμμετάσχω στο Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σεξουαλική Αγωγή στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να δημιουργήσω τo Βιωματικό Σεμινάριο: «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Παρακολούθησα επίσης το σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον “Σύλλογο Θεατρικού Παιχνιδιού-Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης” με θέμα τη “Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση”, με σκοπό να το εντάξω στα εργαλεία που οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στις συζητήσεις τους με τα παιδιά τους.

Σκοπός του Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς» είναι να αποκτήσουν οι γονείς εφόδια, ώστε να προσεγγίσουν τα ζητήματα που περιλαμβάνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς ντροπή ή φόβο και πάντα με γνώμονα την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Παράλληλα υλοποιώ τα εξής Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά και εφήβους: “Θέτοντας Όρια”,’ ‘Τι κρύβει το Διαδίκτυο”, “Διαφορετικότητα”, “Μαθαίνοντας την Ενσυναίσθηση”, “Κοίτα πίσω από το σύννεφο καπνού”, ”Το έλαβες το κρυφό μήνυμα μέσα στο μπουκάλι;”, “Τελικά κερδίζω κάτι;”.

Μαρία Καράμπελα

Σπουδές | Πιστοποιήσεις | Εργασία

Αποφοίτησα από το τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έπειτα φοίτησα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙΤΕ Κρήτης όπου απέκτησα Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Εργάστηκα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Ηρακλείου για την οποία εκπόνησα τη «Μελέτη για την Κοινότητα των περιοχών Φορτέτσας, Κνωσού και Μεσαμπελιών» ανακαλύπτοντας τις ανάγκες των περιοχών αυτών πραγματοποιώντας συνεντεύξεις πολιτών και φορέων.

Παρακολούθησα ένα σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση σε θέματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Προπονητικής Ζωής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έπειτα παρακολούθησα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και απέκτησα την «Εκπαιδευτική Επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Παρακολούθησα επίσης διάφορες ημερίδες, ανάμεσα στις οποίες ήταν: «Η Συμβουλευτική, το Coaching και τα Έμφυλα Δικαιώματα μέσα από τα βιβλία και η επίδρασή τους στην Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Η αναγκαιότητα της εισαγωγής της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) στο ελληνικό σχολείο» από την  Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας ΙΑΣΙΣ καθώς και  την ημερίδα «Χρήση Διαδικτύου: Ναι μεν, αλλά» από το Σωματείο Eliza – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. 

Εργάστηκα  ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στα “Κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)” με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του ΚΔΒΜ του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, μέσω τηλε-εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)».

Συμμετείχα στο εισαγωγικό μάθημα του Ινστιτούτου Πληροφορικής σχετικά με τη Δημιουργικότητα.

Ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων εργάστηκα επίσης στο 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου και στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου όπου εργάζομαι ακόμα.

Σαν γονέας παρακολούθησα πολλά σεμινάρια με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η ευαισθητοποίησή μου για το θέμα της κακοποίησης, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων, με οδήγησε στην απόφαση να συμμετάσχω στο Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σεξουαλική Αγωγή στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να δημιουργήσω τo Βιωματικό Σεμινάριο: «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Παρακολούθησα επίσης το σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον “Σύλλογο Θεατρικού Παιχνιδιού-Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης” με θέμα τη “Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση”, με σκοπό να το εντάξω στα εργαλεία που οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στις συζητήσεις τους με τα παιδιά τους.

Σκοπός του Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς» είναι να αποκτήσουν οι γονείς εφόδια, ώστε να προσεγγίσουν τα ζητήματα που περιλαμβάνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς ντροπή ή φόβο και πάντα με γνώμονα την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Παράλληλα υλοποιώ τα εξής Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά και εφήβους: “Θέτοντας Όρια”,’ ‘Τι κρύβει το Διαδίκτυο”, “Διαφορετικότητα”, “Μαθαίνοντας την Ενσυναίσθηση”, “Κοίτα πίσω από το σύννεφο καπνού”, ”Το έλαβες το κρυφό μήνυμα μέσα στο μπουκάλι;”, “Τελικά κερδίζω κάτι;”.