Μαρία Καράμπελα

Κοινωνιολόγος

Μαρία Καράμπελα

Κοινωνιολόγος

Καλώς ήρθατε!!!

Ονομάζομαι Μαρία Καράμπελα και είμαι Κοινωνιολόγος.
Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το
Βιωματικό Σεμινάριο: «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Μάθε περισσότερα

Καλώς ήρθατε!!!

Ονομάζομαι Μαρία Καράμπελα και είμαι Κοινωνιολόγος.
Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το
Βιωματικό Σεμινάριο:
«Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Μάθε Περισσότερα

Καλώς ήρθατε!!!

Ονομάζομαι Μαρία Καράμπελα και είμαι Κοινωνιολόγος.
Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το
Βιωματικό Σεμινάριο: «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Μάθε Περισσότερα

Καλώς ήρθατε!!!

Ονομάζομαι Μαρία Καράμπελα και είμαι Κοινωνιολόγος. Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το Βιωματικό Σεμινάριο:
«Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Μάθε Περισσότερα
Βιωματικο σεμιναριο

«Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς»

Η σεξουαλική αγωγή των παιδιών, βρίσκεται στο επίκεντρο του σεμιναρίου. Ως γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος θα ρυθμίσει τη σεξουαλική του συμπεριφορά, εξαρτάται κυρίως από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που του έχει γίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.Το σεμινάριο περιλαμβάνει τέσσερις τρίωρες συναντήσεις και απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 12 – 15 χρονών και γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 15 και άνω (προσαρμόζεται ανάλογα).

Μαρία Καράμπελα - Κοινωνιολόγος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο θα συζητήσουμε τη σημασία του όρου «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» καθώς και τα ζητήματα που θα πρέπει αυτός να περιλαμβάνει.

Ο όρος «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» δεν περιλαμβάνει μόνο την ενημέρωση των παιδιών για θέματα σεξουαλικής αγωγής και δραστηριότητας, αλλά και ένα μεγάλο κύκλο θεμάτων όπως είναι τα όρια και η συναίνεση.

Επίσης περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτοεικόνα των νέων, τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία, τη χρήση του διαδικτύου και το πως θα πρέπει οι γονείς και οι έφηβοι να αντιμετωπίζουν το sexting.

Μαρία Καράμπελα - Κοινωνιολόγος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο θα συζητήσουμε τη σημασία του όρου «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» καθώς και τα ζητήματα που θα πρέπει αυτός να περιλαμβάνει.

Ο όρος «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» δεν περιλαμβάνει μόνο την ενημέρωση των παιδιών για θέματα σεξουαλικής αγωγής και δραστηριότητας, αλλά και ένα μεγάλο κύκλο θεμάτων όπως είναι τα όρια και η συναίνεση.

Επίσης ζητήματα που αφορούν στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτοεικόνα των νέων, τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία, τη χρήση του διαδικτύου και το πως θα πρέπει οι γονείς και οι έφηβοι να αντιμετωπίζουν το sexting.

Μαρία Καράμπελα - Κοινωνιολόγος

ΣΤΟΧΟΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονέων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας για θέματα σεξουαλικότητας.

Ειδικότερα οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν γνώμες, να αποκτήσουν γνώσεις για θέματα σεξουαλικότητας, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη για ζητήματα που την αφορούν όπως στερεότυπα φύλων, διαφορετικότητα και κοινωνικές αλλαγές.

Επίσης με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι γονείς αναμένεται ότι θα έχουν επίγνωση για την επίδραση που έχουν οι κοινωνικοί φορείς (οικογένεια, σχολείο, διαδίκτυο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) στη σεξουαλική αγωγή των παιδιών.

Βιωματικο σεμιναριο

«Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς»

Η σεξουαλική αγωγή των παιδιών, βρίσκεται στο επίκεντρο του σεμιναρίου. Ως γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος θα ρυθμίσει τη σεξουαλική του συμπεριφορά, εξαρτάται κυρίως από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που του έχει γίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τέσσερις τρίωρες συναντήσεις και απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 12 – 15 χρονών και γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 15 και άνω (προσαρμόζεται ανάλογα).

Μαρία Καράμπελα - Κοινωνιολόγος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο θα συζητήσουμε τη σημασία του όρου «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» καθώς και τα ζητήματα που θα πρέπει αυτός να περιλαμβάνει.

Ο όρος «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» δεν περιλαμβάνει μόνο την ενημέρωση των παιδιών για θέματα σεξουαλικής αγωγής και δραστηριότητας, αλλά και ένα μεγάλο κύκλο θεμάτων όπως είναι τα όρια και η συναίνεση.

Επίσης περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτοεικόνα των νέων, τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία, τη χρήση του διαδικτύου και το πως θα πρέπει οι γονείς και οι έφηβοι να αντιμετωπίζουν το sexting.

Μαρία Καράμπελα - Κοινωνιολόγος

ΣΤΟΧΟΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονέων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας για θέματα σεξουαλικότητας.

Ειδικότερα οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν γνώμες, να ακούσουν συμβουλές, να αποκτήσουν γνώσεις για θέματα σεξουαλικότητας, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη για ζητήματα που την αφορούν όπως στερεότυπα φύλων, διαφορετικότητα και κοινωνικές αλλαγές.

Επίσης με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι γονείς αναμένεται ότι θα έχουν επίγνωση για την επίδραση που έχουν οι κοινωνικοί φορείς (οικογένεια, σχολείο, διαδίκτυο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) στη σεξουαλική αγωγή των παιδιών.

Βιωματικο σεμιναριο

Ενδεικτική θεματολογία

Σε κάθε θεματολογία προτείνονται τρόποι και δραστηριότητες βάσει των οποίων μπορούν οι γονείς να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους για το κάθε θέμα ξεχωριστά.

  • Σεξουαλικότητα:
    Τι είναι και πότε αρχίζει;
  • Ποια είναι τα στάδια της σεξουαλικής ανάπτυξης; Τι να αναμένουν οι γονείς σε κάθε αναπτυξιακή περίοδο και ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας.
  • Κανόνες για τη σωματική ασφάλεια των παιδιών. Όρια και συναίνεση.
  • Ο ρόλος της οικογένειας.
  • Κοινωνικές κατασκευές φύλου και σύγχρονος κόσμος.
  • Εφηβεία και σεξουαλικότητα. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, μη επιθυμητή εγκυμοσύνη, Sexting, κίνδυνοι στο διαδίκτυο.

 

  • Εκπαίδευση των γονέων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις, βίντεο, βιβλία, έργα τέχνης και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά στις συζητήσεις που θα έχετε μαζί τους.
  • Σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Ποιοι είναι πιθανό να ασκήσουν σεξουαλική κακοποίηση σε ένα παιδί, ποιο είναι το προφίλ τους και ποια είναι τα στάδια που συνήθως ακολουθούν. Ποιες είναι οι πιθανές ενδείξεις στη συμπεριφορά του παιδιού που έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.
Βιωματικο σεμιναριο

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή στο σεμινάριο
Βιωματικο σεμιναριο

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή στο σεμινάριο