Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Πολιτική») προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας «Καράμπελα Μαρία – Ενημερωτικό Ιστολόγιο», διαθέσιμο εδώ, τυγχάνουν επεξεργασίας. Τυχόν αναφορά σε όρους που έχουν τεθεί ως ορισμοί στους Όρους Χρήσης και/ή στην Πολιτική Cookies έχει το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο σχετικό κείμενο.
«Προσωπικά Δεδομένα» είναι οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Υπεύθυνη επεξεργασίας του Ιστολογίου, κατά την έννοια της νομοθεσίας, είναι η Διαχειρίστρια και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί της μπορούν να βρεθούν εδώ.
Η συλλογή, διαχείριση και εν γένει επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Ιστολογίου και οι επισκέπτες δεν οφείλουν να παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα στο Ιστολόγιο για τη χρήση του Περιεχομένου. Ωστόσο, κάποιος επισκέπτης ενδέχεται να επιθυμεί να σχολιάσει κάποια ανάρτηση του Ιστολογίου.

2. Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Τυχόν επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από το Ιστολόγιο βασίζεται στη συγκατάθεση του επισκέπτη. Η Διαχειρίστρια επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που οι επισκέπτες ενδέχεται να παράσχουν στο Ιστολόγιο για την επικοινωνία μαζί τους, σχετικά με το συγκεκριμένο Περιεχόμενο. Επίσης, η Διαχειρίστρια δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα με αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή με κατάρτιση προφίλ.
Τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας:
· Το επιθυμητό όνομα ή ψευδώνυμο,
· Τυχόν λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης του επισκέπτη ή άλλου μέσου, όπως Facebook, Twitter ή Google,
· Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
· Τυχόν ιστότοπος που ανήκει ή σχετίζεται με τον επισκέπτη,
· Η επιθυμία ή μη του επισκέπτη να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισάγει για νέα σχόλια στην ανάρτηση του Ιστολογίου,
· Η επιθυμία ή μη του επισκέπτη να ενημερώνεται για νέα άρθρα που αναρτώνται/κοινοποιούνται στο Ιστολόγιο.
Οι επισκέπτες παρακαλούνται θερμά να αποφεύγουν τη γνωστοποίηση Προσωπικών τους Δεδομένων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την υποβολή του σχολίου τους. Η Διαχειρίστρια θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια της άμεσης διαγραφής τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων, δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουν αντιληπτά από τρίτους ή ότι η διαγραφή θα είναι πλήρης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τρίτα μέρη.
Το Ιστολόγιο επίσης ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα μέσω cookies.
Μέσω cookies ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας οι εξής κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:
· Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα cookies στην Πολιτική Cookies του Ιστολογίου.

Η Διαχειρίστρια ενδέχεται να επεξεργαστεί τυχόν Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Διαχειρίστριας (π.χ. σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης παραβιάσει τους Όρους και μετά από αίτημα για παροχή πληροφοριών από αρμόδιες αρχές).
Τέλος, η Διαχειρίστρια ενδέχεται να επεξεργαστεί τυχόν Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών, τα οποία οι ίδιοι έχουν χορηγήσει, ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Διαχειρίστρια (π.χ. για την έγερση νομικών αξιώσεων από παράνομη ή αντίθετη με τους Όρους χρήση του Περιεχομένου).

3. Επεξεργασία Δεδομένων από τρίτους

Μέσω του Ιστολογίου ενδέχεται να συλλέγονται και να τυγχάνουν Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών από τρίτα μέρη, η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους σκοπούς που κάθε τρίτο μέρος έχει καθορίσει.

4. Ανάκληση της συγκατάθεσης

Οι επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση μπορεί να γίνει είτε με τη διαγραφή του σχολίου, ενώ η ανάκληση της συγκατάθεσης για ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται μέσω επιλογής που παρέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Δικαιώματα των επισκεπτών

Οι επισκέπτες του Ιστολογίου έχουν σύμφωνα με το νόμο τα εξής δικαιώματα:
· Δικαίωμα ενημέρωσης: οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίζουν ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
· Δικαίωμα πρόσβασης: Οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν δωρεάν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που διαθέτει το Ιστολόγιο.
· Δικαίωμα διόρθωσης: Σε περίπτωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων, οι επισκέπτες μπορούν να αιτηθούν τη διόρθωση αυτών ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
· Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Κάθε επισκέπτης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.
· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Οι επισκέπτες δύνανται να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή έχουν αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επισκέπτης έχει αμφιβολίες ή απορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, μπορεί να επικοινωνεί με τη Διαχειρίστρια του Ιστολογίου, ενώ αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 6475600, [email protected]

6. Αλλαγές της Πολιτικής

Η Πολιτική ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Η Διαχειρίστρια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αλλαγή να γίνει το ταχύτερο γνωστή στους επισκέπτες, π.χ. με ανάρτηση στο Ιστολόγιο για την αλλαγή. Ωστόσο, οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται για την Πολιτική τακτικά κατά την είσοδό τους στο Ιστολόγιο.