βιωματικο σεμιναριο

Οφέλη

Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Για τους γονείς

Αυτό το βιωματικό σεμινάριο θα σας δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να μιλήσετε στα παιδιά σας για τη σεξουαλικότητα και το σεξ.

Θα προσεγγίσουμε τα παραπάνω θέματα μέσα από συζητήσεις, βιωματικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις, βίντεο, βιβλία, ακόμα και μέσα από έργα τέχνης αλλά και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά στις συζητήσεις που θα έχετε με τα παιδιά σας.

Θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τη σημαντικότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ποια ζητήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει καθώς και πως μπορεί να προστατεύσει το παιδί σας.

Για τα παιδιά

  • Βοηθάει τα μικρά παιδιά να κατανοήσουν τις διαφορές τους με το αντίθετο φύλο και έτσι περιορίζονται οι συμπεριφορές «περιέργειας».
  • Μαθαίνει στα παιδιά να βάζουν όρια και να λένε «OXI». Με αυτό το τρόπο περιορίζεται η σεξουαλική παρενόχληση.
  • Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τα παιδιά καταλαβαίνουν τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους.
  • Οι έφηβοι συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ντροπή να σκέφτονται σεξουαλικά.
  • Οι νέοι δεν ανατρέχουν σε λανθασμένες πηγές πληροφόρησης όπως το διαδίκτυο.
  • Διδάσκει τη σημασία των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Δίνει τα εφόδια ώστε οι ολοκληρωμένες σχέσεις των νέων να δημιουργούνται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και αυτοπεποίθησης.
  • Οδηγεί σε υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά.
  • Καθυστερεί τη σεξουαλική δραστηριότητα.
  • Οι νέοι πληροφορούνται για τις μεθόδους προφύλαξης και αντισύλληψης ώστε να αποφεύγονται σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.