βιωματικο σεμιναριο

Μεθοδολογία

Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Κατά τη διάρκεια του Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς»  πραγματοποιούνται παρουσιάσεις μικρού μήκους, γίνονται συζητήσεις, παίζονται παιχνίδια ρόλων, γίνεται καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός υποθετικών σεναρίων, βιωματικές ασκήσεις, παρακολουθούμε σχετικά βίντεο και παρατηρούμε έργα τέχνης.

Επίσης προτείνονται βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά στις συζητήσεις που θα έχετε με τα παιδιά σας.

Συνδέουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την ευρύτερη αγωγή, καθώς αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα σεξουαλικών σχέσεων.

Η σεξουαλική αγωγή επεκτείνεται και σε ευρύτερα θέματα, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, η σεξουαλική ηθική, ο αμοιβαίος σεβασμός, η υπευθυνότητα και άλλα πολλά ιδανικά και αξίες που εμείς οι γονείς κληροδοτούμε στα παιδιά μας.

βιωματικο σεμιναριο

Μεθοδολογία

Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».

Κατά τη διάρκεια του Βιωματικού Σεμιναρίου «Σεξουαλική – Σχεσιακή Διαπαιδαγώγηση για Γονείς».  πραγματοποιούνται παρουσιάσεις μικρού μήκους, δίνονται συμβουλές, γίνονται συζητήσεις, παίζονται παιχνίδια ρόλων, γίνεται καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός υποθετικών σεναρίων, βιωματικές ασκήσεις, παρακολουθούμε σχετικά βίντεο και παρατηρούμε έργα τέχνης.

Επίσης προτείνονται βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά στις συζητήσεις που θα έχετε με τα παιδιά σας.

Συνδέουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την ευρύτερη αγωγή, καθώς αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα σεξουαλικών σχέσεων.

Η σεξουαλική αγωγή επεκτείνεται και σε ευρύτερα θέματα, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, η σεξουαλική ηθική, ο αμοιβαίος σεβασμός, η υπευθυνότητα και άλλα πολλά ιδανικά και αξίες που εμείς οι γονείς κληροδοτούμε στα παιδιά μας.